Sportovní příměstský camp

Hravou a zábavnou formou pracujeme na zdravém a funkčním těle

Děti během campu získají

Rozvoj síly

Rozvoj rychlosti

Rozvoj stability

Rozvoj mobility

Rozvoj koordinace

Týmové myšlení

Informace o zdravém těle

Tvůrčí schopnosti

Lepší budoucnost pro Vaše děti

Motivujeme děti ke zdravému a funkčnímu pohybu, abychom snížili problémy s vadným držením těla a zlepšili vrozené pohybové vzorce.  To vše formou zábavných a hravých cvičení a soutěží spolu se zapojením tvůrčího myšlení a týmového ducha. 

Rodiče pro své děti získají 

Kvalitní a pestrý program pro své děti

Podrobné reporty a doporučení

Pohybový rozvoj dětí

Kvalitní a individuální přístup

Maximální efektivitu

Zajištění vyvážené stravy

Rozvoj silných i slabých stránek svých dětí

Preventivní vyšetření pohybového aparátu

Kvalitní a individuální přístup na prvním místě

Naším cílem je vytvořit lepší budoucnost Vaše děti, proto vznikl projekt "Zdravý pohyb dětem", jehož součástí je nově také příměstský sportovní camp. 

Díky kvalitnímu a individuálnímu přístupu spolu s využíváním vývojové kineziologie a zapojování přirozených celotělových svalových souher, pracujeme s dětmi na zpevnění středu těla a vytvoření správného držení. Veškeré cviky jsou připravené a vedené formou nejrůznějších her a soutěží tak, aby se děti bavily a zároveň prováděli potřebné úkony. Z důvodu dodržení maximální kvality má u nás jeden instruktor na starost vždy maximálně 6 dětí. 

Nerozvíjíme pouze pohybové dovednosti

Pro kvalitní budoucnost bez omezení není důležitý pouze zdravý a funkční pohyb, ale také bystrá mysl a ostré smysly.  Z tohoto důvodu budeme s dětmi pracovat nejen na zdravém, komplexním a funkčním pohybu, ale také na rozvoji myšlení, týmové práce, tvůrčí činnosti, rozhodovacích schopnostech a dalších potřebných aktivitách, které budou děti v budoucnu potřebovat. 

V rámci programu se děti setkají také s výukou a angličtiny nebo s vytváření společného cíle, který budou na závěr campu realizovat. 

Preventivní vyšetření zkušenými fyzioterapeuty

Vaše dítě bude mít možnost preventivního vyšetření pohybového aparátu od zkušených fyzioterapeutů s dlouholetou praxí. 

Naším cílem je snížit počet dětí se špatným držením těla a zajistit jim tak zdraví a budoucnost bez omezení, proto je součástí našeho příměstského campu také preventivní vyšetření pohybového aparátu, které zajišťují naši fyzioterapeuti s dlouholetou praxí. Nenechávejte zdraví Vašich dětí náhodě! Včasné podchycení potencionálních problému Vám ušetří spoustu starostí a zároveň uděláte to nejlepší pro zdraví a budoucnost Vašeho dítěte. 

Nejbližší chystané příměstské campy

Letní příměstský camp
4 290,- Kč
3 890 Kč
19 - 23. 8. 2019
Pohybový a osobní rozvoj dětí
Výlety do přírody a základy ekologie
Kvalifikovaní, školení trenéři a fyzioterapeuti
Pitný režim a vyvážená strava
Pestrý program plný funkčního pohybu
Soutěže, angličtina hrou a interaktivní výuka zdravého životního stylu
Individuální a kvalitní přístup
Obsazeno: 8%

Úspěšně proběhlé campy:

Velikonoční příměstský camp 2019

Ve dnech 18 - 20.4. proběhl velikonoční sportovní příměstský camp. Součástí 3 denního programu byla interaktivní výuka zdravého životního stylu, výuka anglického jazyka, vyšetření od fyzioterapeutů, kompenzační cvičení, individuální přístup, vyvážená a zdravá strava a mnoho dalších aktiv, které vedou k rozvoji zdravého a funkčního pohybu.

Sportovní camp 2018

V létě 2018 u nás proběhl první sportovní camp zaměřený na pohybový rozvoj dětí. Děti se pomocí zábavných soutěží a her učily jak zapojit přirozené celotělové svalové souhry a zároveň, jak se správně starat o své tělo. Děti se také učily jak pracovat v týmu, spolupracovat a vzájemně se podporovat.